NeuroSky MindWave

S novom godinom već na putu, mnogi od nas gledaju načine kako unaprijediti svoje zdravlje u 2015.-toj. Dok načini života kao što su dijete i vježbanje obično prvo padne na pamet, postoji mnogo više u postizanju blagostanja. Postignuti dokazi sugeriraju da se veće fizičko i mentalno zdravlje može postići kroz efektivno utjecanje na vezu između uma i tijela.

Što je to Izolacijska komora ili floating?

Izolacijska komora je najvažnije sredstvo ili alat kojega sam ikada koristio za razvijanje svog uma, za razmišljanje i općenito za razvoj.

Komora je ispunjena vodom koja se grije na istu temperaturu kao što je temperatura tijela. U vodi se nalazi 45 kg soli, tako da tijelo samo lebdi i opušta se. Zbog toga što je temperatura vode ista kao i temperatura tijela, prestanete nakon nekog vremena osjećati da ste u vodi.

Počnite čitati mala slova koja se nalaze na uputama vaših „Pametnih TV-a“

Nova izjava o privatnosti koju je Samsung uvrstio za svoje pametne Televizore koji imaju mogućnost priključivanja na Internet je prestrašna. Naime, u njoj je jednostavno i transparentno navedeno da nemamo nikakvu privatnost. Jednostavnim jezikom, izjava navodi da software koji prepoznaje glas i koji se nalazi u uređaju može primiti i POSLATI osobne informacije trećoj strani.

Znanstvenici kreiraju bizarne hibride ljudi i životinja

Da li ste znali da su znanstvenici počeli stvarati hibride ljudi i krava, svinja i ljudi i čak miševa i ljudi?

Ovo se događa svakodnevno u laboratorijima zapada, a da mi toga nismo ni svjesni. Pitanje je, da li želite piti mlijeko ljudsko-kravljeg hibrida koje je gotovo identično ljudskom mlijeku? Da li ste spremni komunicirati sa mišem čiji je mozak gotovo identičan ljudskom?

VRH